กำลังปรับปรุงโฮมเพจเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอท่าตะโก จดโดเมนวันที่ 27-8-2553
โรงพยาบาลท่าตะโก , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะโก